Begrotingsraad

Topbanner geld 944x390maandag 18 november 2019 19:01

Voorzitter, college, raadsleden, aanwezige ambtenaren, belangstellenden op de tribune en thuis,

Het jaar 2019 loopt ten einde. Tijd dus om de begroting 2020 te bespreken. Als eerste willen wij de ambtelijke organisatie bedanken voor hun inzet om de begroting te schrijven en de beantwoording op onze technische vragen.

Als ChristenUnie constateren we dat de begroting er goed uitziet. Ondanks investeringen toch meerjarig een sluitende begroting. Een goede opmars richting de fusie in 2022. Er is gericht geld beschikbaar om nu wensen uit het raadsprogramma te verwezenlijken. Zo is er a.s donderdag een startbijeenkomst om te komen tot een dementievriendelijke gemeente.

We kijken tevreden naar de begroting maar tegelijkertijd maken we ons wel zorgen voor de lange termijn zoals gelden voor het sociaal domein waaronder de Jeugdzorg en WMO. Er zal wellicht geld vanuit Den Haag moeten komen zodat andere ambities in Heerhugowaard niet onder druk komen te staan.

Het is deze week de week van de vrijwiligers. Vanaf deze plek willen we de vrijwilligers bedanken voor al het werk wat zij doen. Zij zijn in vele verbanden actief en nemen verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Of dit nu is als mantelzorger of als coordinator bij een sportclub. Beide taken zijn nodig om de samenleving te laten functioneren. In het buurthuis, achter de voordeur, bij verenigingen, in de kerken, op talloze plekken nemen mensen de verantwoordelijkheid om mooie dingen voor de Heerhugowaardse samenleving te bereiken.

Er is veel aandacht voor de de infrastructuur zoals de Oosttangent en de Zuidtangent. En er zijn ook volop bouwplannen waarvoor wel onzekerheid is vanwege de stikstofproblematiek. Bij de VJN 2019 heeft de ChristenUnie daar al aandacht voor gevraagd. Het college heeft dit goed opgepakt d.m.v. een werkgroep die alles gaat bekijken, complimenten daarvoor.

Als ChristenUnie maken wij ons ook zorgen om het klimaat. Het klimaat verandert en de gevolgen zijn enorm. Niks doen is geen optie want de aarde hebben wij in bruikleen en daar moeten wij zuinig op zijn.Wij zijn dan ook benieuwd hoe de risicodialoog in 2020 wordt uitgevoerd. Er zijn maatregelen die je kan nemen om de gevolgen voor onze kinderen en kleinkinderen kleiner te maken. Wij zullen deze maatregelen bij het komend beleid zoals de GroenVisie en de Regionale Energie Strategie onder de aandacht te brengen.

De aandacht moet niet alleen gaan naar de infrastructuur, bebouwing, en klimaat gaan. Zeker belangrijk. Maar we moeten het Sociaal Domein ook niet vergeten. Daarom vragen wij aandacht voor de kwaliteit van samenleven. Vergrijzing, eenzaamheid, dementie, problemen in gezinnen, armoede, en schuldenproblematiek vragen van de gemeente een dienstverlenende en vooral integrale aanpak waarbij de burger centraal staat.

Wat de ChristenUnie betreft is en blijft kwaliteit leidend en niet alleen het budget. Voorkomen moet worden dat er bezuinigingen op het sociaal domein moeten komen want dit kan negatieve effecten hebben. Effecten zoals oplopen van wachttijden, minder keuzevrijheid, mogelijke toename van crisisituaties, minder mogelijkheden voor preventie, minder waardering voor het werk als mantelzorger en versobering van schulddienstverlening moeten we niet willen als gemeente.

Afgelopen zaterdag lazen we in de krant dat de criminaliteit in Heerhugowaard het meest is gestegen. Vrijdagavond was er een overval bij de huiskamer op het station, vorige week greep in kassa op de markt, weken eerder een overval bij de Scapino. Van een aantal auto’s de ruiten ingeslagen , mishandeling en inbraken. Christenunie maakt zich zorgen om de veiligheid . Wij willen hierbij het college en de politie oproepen dat zij er alles aan zullen doen zodat onze inwoners zich veilig kunnen voelen in Heerhugowaard.

Ook maken wij onze zorgen om de aangekondige demonstratie bij de intocht van Sinterklaas. Kan het college de veiligheid van onze kinderen garanderen bij de intocht zodat het een mooi kinderfeest wordt?

Noot: De burgemeester is in gesprek en komt daar voor de intocht op 23 november op terug.

Inwoners worden mondiger en hebben vaak een mening ergens over. Maar laten wij er alstublieft voor zorgen dat het niet uit de hand loopt. Heerhugowaard is een mooie gemeente om te wonen als wij als inwoners elkaar respecteren en waardering hebben voor elkaar. Maar ook begrip hebben voor de verschillende meningen die er nu eenmaal in de samenleving zijn.

Tot slot voorzitter.
De ambtelijke fusie , de gemeentelijke fusie, omgevingsvisie, en andere beleidstukken zal veel vragen van het college, de raad en onze medewerkers. Wij hopen dat ondanks de werkdruk er tijd overblijft voor opleiding om zo de goede kwaliteit van onze mensen ook in toekomstige functie’s te borgen. Tegelijkertijd hopen we dat onze Hemelse Vader U, het college, de raad en de medewerkers de energie , de rust en het inzicht willen geven om deze klus verder vorm te geven. Wij wensen u en onze inwoners Zijn Zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Begrotingsraad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.