Over ons

We vinden het belangrijk, dat we als christenen meebesturen in de plaatselijke overheid, vooral als het gaat om zaken die de mens betreft.
Het is de vijfde keer dat de ChristenUnie in Heerhugowaard meedoet aan de gemeenteraadverkiezingen. De plaatselijke overheid heeft tot taak om de gemeente te besturen en het welzijn van de burgers te bevorderen. De ChristenUnie is een christelijke partij met oog voor de individuele mens. Bij het maken van politieke keuzen laat de ChristenUnie zich leiden door normen uit de Bijbel, het Woord van God. Dit betekent echter niet dat de Bijbel een politiek handboek is. Vanuit het geloof in Jezus Christus staat de ChristenUnie voor een sociaal en rechtvaardig beleid, immers christelijke politiek is sociale politiek.

De afgelopen jaren en zeker de laatste vier jaar zijn wij al waardevol geweest. Zo zijn wij gevraagd om gedoogsteun te geven aan de coalitie. Dat hebben wij gedaan. Ons punt in het coalitieprogamma met de naam "Samen leven" was dat de geldstromen die voor de zorgtaken beschikbaar worden gesteld, geheel ten goede moet komen aan de zorg. Mede door dat punt hebben wij in Heerhugowaard niet hoeven te bezuinigen op de zorg. Bovendien is mede daardoor het verwachte tekort op de Jeugdzorg flink geslonken.

Na drie jaar gedoogsteun te hebben gegeven zijn wij vorig jaar toegetreden tot de coalitie. Wel zonder wethouder maar toch zijn wij ook toen weer waardevol geweest. Zo is er naast het minimabeleid ook armoedebeleid ontwikkeld, werd de Zondagswet gerespecteerd en kwamen er niet meer koopzondagen.

De komende jaren willen wij wederom waardevol zijn voor Heerhugowaard door een stabiele en betrokken fractie te zijn zoals wij al die jaren al zijn.