Waar staan wij voor?

Een toekomst voor onze kinderen
Een gezonde en veilige omgeving is belangrijk voor iedereen. En daarom investeert de ChristenUnie ook in gezinnen. Ouderschapscursussen en relatieondersteuning moeten bijvoorbeeld eenvoudig en beschikbaar zijn.
Als we een leefbare toekomst willen voor onze kinderen, moeten we nu ook serieus werk maken van duurzaamheid. De ChristenUnie wil in één generatie de overstap maken naar schone energie.

Iedereen telt mee
“Iedereen telt mee” is gemakkelijk gezegd, maar vraagt onze voortdurende aandacht. De ChristenUnie wil mensen die ziek, gehandicapt of werkeloos zijn niet aan hun lot overlaten maar willen hun zorg, hoop en nieuwe kansen bieden. Wij willen een samenleving waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en met elkaar delen.
Ondernemers die succesvolle leerwerktrajecten aanbieden willen we belonen. Voorzieningen die een belangrijke sociale functie hebben, moeten openblijven. Dat kan in overleg en samenwerking met de wijken, diaconieën en verenigingen. Mensen bloeien op in relaties, samenwerking en onderlinge zorg.

Vrijheid en veiligheid
De ChristenUnie staat pal voor vrijheid. De vrijheid om te leven en verantwoordelijkheden te nemen voor elkaar. De vrijheid om te geloven en de vrijheid van onderwijs. De overheid moet deze vrijheden beschermen en respecteren. Vrijheid kan weinig zonder veiligheid. Daarom zetten wij ons ook in voor de veiligheid in de wijken, op fietsroutes en rond scholen en sportvelden. Wij willen meer en beter zichtbare wijkagenten. We pleiten voor een integraal beleid tegen radicalisering.