Bestuur ChristenUnie Dijk en Waard

Voorwoord voorzitter

De afdelingen ChristenUnie Langedijk en ChristenUnie Heerhugowaard zijn gefuseerd tot ChristenUnie Dijk en Waard. De leden hebben zich hiervoor unaniem uitgesproken. De fracties van beide afdelingen zullen hierdoor nog nauwer gaan samenwerken en kunnen zich hierdoor beter voorbereiden op de bestuurlijke fusie Langedijk-Heerhugowaard. De beide fracties zullen tot de herindelingsverkiezingen blijven opereren onder de namen ChristenUnie Heerhugowaard en ChristenUnie Langedijk.

Als ChristenUnie zijn wij al bijna 25 jaar actief binnen de regio! Daar zijn we dankbaar voor en trots op. Wij hebben zowel in Heerhugowaard als Langedijk een éénmansfractie, maar hebben vanuit deze ‘kleine’ rol in beide gemeentes een positie waar naar ons geluisterd wordt en we het vertrouwen hebben van de colleges en andere fracties. We mogen dankbaar constateren dat er tijdens iedere gemeenteraadsverkiezing meer kiezers op onze partij stemmen.

De nieuwe bestuursleden van ChristenUnie Dijk en Waard komen uit beide gemeenten en gaan zich de komende tijd bezinnen, hoe de christelijke politiek zich nog beter kan profileren. Dit willen we per gebiedskern gaan inventariseren, want de inbreng van onze inwoners vinden wij belangrijk. Beide afdelingen willen iedereen bedanken voor de betrokkenheid de afgelopen jaren en hopen op uw inbreng en steun in de toekomst.

Jaime Huls

Bestuursleden

Voorzitter:
Dhr. H.J.J.H. Huls
(Jaime)
Lommerhof 26
1702 VV Heerhugowaard
072-5061038
06-52150895
j.huls@heerhugowaard.christenunie.nl

Secretaris:              
Dhr. A. Weiland (Arjan)
Heerhugowaard

Penningmeester:
dhr. A. Vermeulen (Adrie)
Heerhugowaard

Bestuursleden:
mevr. M. Everaars (Mirjam)
Sint Pancras

Dhr. A.G. Pool (Auke)
Heerhugowaard

Giften:
Giften kunt U overmaken op IBAN: NL61 INGB 0007 7452 45
t.n.v. ChristenUnie Heerhugowaard (deze is fiscaal aftrekbaar).